Taiyo Nakajima & Kato

TAIYO, NAKAJIMA & KATO

PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS

3-17 Shinjuku 4-chome
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022 JAPAN

Telephone:
 
Facsimile:
 
E - mail:
+81 3-3357-6277
(in Japan: 3-3357-6277)
+81 3-3357-5180
(in Japan: 3-3357-5180)
mail@taiyo-nk.co.jp

PATENT ATTORNEY

Mechanical Engineering:
Jun Nakajima, Koji Fukuda, Shiro Kiyotake
Chizu Horie, Hidehiro Sakate, Kazunari Harima
Junichi Nagata, Hisako Takahashi, Motohiro Kawano
Hideo Uchida, Akira Nakamura, Kazutaka Eguchi
Yuko Mihashi, Toshinori Ueno, Nobutaka Sawada
Masahiro Katakura, Takaharu Hongo, Shinichi Kamoshida
Masatsugu Kato, Eimi Ootsuka, Tatsuya Yokoyama
Hideyuki Saeki, Osamu Ishida, Hiroaki Takeyama
Hiroki Mishima

Electrical Engineering:
Kazuyoshi Kato, Naoyuki Momose, Konomi Mino,
Kenji Sakuma, Chikako Kobayakawa, Maki Yamaguchi
Nana Ooko, Haruhiko Miyamoto, Akiko Oomatsuzaki
Naoki Kimura, Akihiro Hatakeyama, Kazuyuki Kobayashi
Katsutoshi Takemura, Hiroaki Tanaka, Tatsuya Narahara
Yujiro Mashiko

Chemistry:
Katsuichi Nishimoto, Yukiko Kamijo, Setsuko Shimoda
Miki Kobayashi, Shuichi Sitara,Takashi Nishiyama
Takasuke Hayase, Mika Nagano, Tsuneo Maejima
Akihiro Arimura, Kazuki Uehara, Tomomi Kondo
Masaya Fujita, Tomoya Maeda

Biotechnology and Medicine:
Miho Yamagiwa, Yuko Watanabe, Akiko Nakagawa
Shoko Murao, Masaru Kiriuchi, Yuko Miyazawa
Sanae Nagasaki, Hiroki Kishitake, Chiai Mori

Trademarks and Designs:
Masako Sekishima, Michiko Higuma, Shiho Takahashi
Ayako Nozaki

U.S. Patent Attorney:
Sheldon Moss, Chad Herring

Chinese Patent Attorney:
Zhao Dong, Chengzhe Cui

Korean Patent Attorney:
Kimu Junha

We have provided an exceptional quality of service
in all areas of intellectual property
for over 30 years for both our domestic and foreign clients.
We look forward to serving you in either English or Japanese.

home  list  Japanese
The member's page is only applicants. For more
information and question, contact directly.

<< Patent Attorneys Cooperation Association of Japan <<